Altına Yatırım Nasıl Yapılmalıdır


Altının parlak sarı bir element olması doğada serbest bulunması asite ve diğer aşındırıcılara karşı dayanıklı olması yüzyıllardır altına olan ilgiyi artırmıştır. Kolay işlenebilmesi rahatlıkla taşınabilmesi gibi avantajlarıyla süs eşyası olma ve para kullanılması yaygınlaşmıştır.
 Bir dönem dünya üzerinde tüm devletlerin para rezervini altına göre ayarlanmasını da düşünürsek altının vazgeçilemez bir yatırım aracı olduğuna şüphemiz kalmaz.Özellikle büyük krizler yaşayan gelişmekte olan ülkelerde dolaşımdaki paralarla birikim yapmak enflasyonla mücadele, devalüasyon ve kriz zamanlarında yaşanan değer kayıplarıyla imkansız hale gelmektedir. Mevduat yatırımı olarak gerçekleşen küçük yatırımlarda halkın birikimleri bir anda kaybolup gitmektedir. Ülkemizde ve dünyada yüksek enflasyonun görüldüğü ülkelerde özelikle tercih edilen yatırım şekli döviz ve altındır. Döviz bazlı yatrımlarla altın bazlı yatırımlar arasında kazanç bazında çok farklılık görülmemesine rağmen döviz yatırımları iç ve dış politikadan direkt olarak etkilenir. Altın da aynı dövizler gibi politik gelişmelerden büyüme küçülme gibi durumlardan etkilense bile altını dövizden ayıran bir durum daha vardır. Altın nesnel varlığını koruması gibi durumlardan dolayı ve ziynet olarak kullanılması nedeniyle sürekli artan kendi talebine de sahiptir. Ekonomik büyümedeki ekonomilerde  genellikle süs eşyası şeklinde gerçekleşen talebi daralmada ki ekonomilerde korunma amaçlıdır. Aynı zamanda savaş yaşanan ülkelerde de altına olan talep artmakta ve savaş olmayan bölgelere giden sığınmacılar yanlarında her daim sığındıkları ülkenin kabul edeceği değerli maden bulunmaktadır. Evren bir değere sahip olan altın mültecilerin servetlerini taşınabilir hale getirecektir.

Altın yatırımı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli etken altının kendi talebinin arttığı dönemde fiyatının da artacağının bilinmesidir. Altın kendi talebini öncelikle Türkiye için Türklerin alımıyla oluşturur ikinci talep dünya piyasasındaki alımlardır Hindistan Arabistan gibi ülkelerin altına düşkün olması düğün zamanı bu talebi artırıcı etki yapar. Ayrıca son yıllarda dünya üzerimnde görülen durgunluk kriz beklentileri hangi döviz yatırımın sonraki dönemde kazançlı olacağının bilinmemesi gibi durumlar korunmacı yatırım için altın talebini artırmıştır.

Altın yatırımı yapmayı düşünen kişilerin öncelikle kısa süreli alım satımlarda döviz kadar hızlı kazanç elde edemeyeceğini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca politik nedenlerle döviz yükselirken altın her zaman yükselmeye bilir ve altın çoğu zaman Dolar ve Euro'yu onlara göre daha geç takip eder. Yukarı bazlı euro ve dolar kurlarında ödemelerini dengelemek isteyen yatırımcılar beraberinde yükselen altını satmayı ve iç piyasan borçlanmayı ve tl bazlı borçlanmayı seçecektir. Aynı zamanda yükselişteki dövizi takip edemeyen yatırımcılar ise gelecekte de zarar etmemek için aynı dönemde altın yatırımına gidecektir. Buradaki amaç yükselen dövizin merkez bankası tarafından düşürülmesiyle zarar etmemektir. Ancak merkez bankası altın fiyatlarına herhangi bir müdahale de bulunmayacağı için altın fiyatları döviz kadar büyük oranda düşmeyecektir.
Ancak burada dikkat edilecek durum şudur; merkez bankasının müdahalesiyle düşen döviz fiyatları yükselme beklentisi devam ediyorsa altındaki yatırımcı için kaldıraç etkisi yapacaktır. düşen döviz fiyatları ve yüksekteki altın fiyatlarıyla yatırımcı altından dövize geçerek dövizin tekrar artmasını bekleyebilir ve dövizin zirveye yaklaştığını hissettiği yerde tekrar altına dönerek yatırımını artırabilir.
Genel olarak özetlemek gerekirse altın kısa vadede döviz gibi hareketlilik yaşıyor olsa da uzun vadede altın dünya geneli için sığınılacak liman olman özelliğini koruyor.

Gelecek yıllarda da güvenli liman özelliğini kaybetmeyecek olan altın için iç ve dış politikanın takibi döviz hareketlilikleri ve ülkenin ekonomik durumu fiyatını belirleyici olacaktır.
Kısa vadede altın yatırımı içinse trendleri takip etmek yatırım yapmadan önce tepkileri ölçmek yatırımını korumanıza yardımcı olacaktır.

bu yazıda yatırım tavsiyesi verilmemektedir sadece altın yatırımı ile ilgili etmenlerden bahsedilniştir. yatırım yapmak için lütfen uzman görüşlerinden faydalanın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder